Arduino

Arduino (อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

Arduino Uno
Arduino Uno

เนื่องจากความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยการต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ดได้โดยตรง ทำให้ Arduino เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย สามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ เช่น Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, Arduino Relay Shield, Arduino GPRS Shield เป็นต้น

จุดเด่นที่ทำให้บอร์ด Arduino เป็นที่นิยม

  • ง่ายต่อการพัฒนา มีรูปแบบคำสั่งพื้นฐาน ไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
  • Community ที่แข็งแรง รวมกลุ่มคนที่ร่วมกันพัฒนา Arduino
  • Open Hardware ทำให้ผู้ใช้สามารถนำบอร์ดไปต่อยอดใช้งานได้หลายด้าน
  • ราคาไม่แพง
  • Cross Platform สามารถพัฒนาโปรแกรมบน OS ใดก็ได้
  • เขียนโค้ดและอัพโหลดผ่าน Arduino IDE ใช้งานได้ง่าย