การอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion moulding)

การอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion moulding) คือการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ยาวต่อเนื่องกันไม่รู้จบ จากสารพลาสติกที่เป็นผงหรือเป็นเม็ด โดยกรรมวิธีอัดรีดผ่านกัวได (die head) โดยใช้เครื่องอัดรีด (extruder) เป็นตัวผลิตชิ้นงาน

การอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion moulding)

หลักการทำงานของเครื่องอัดรีด (extruder) คือ มีเกลียวหนอน (screw) อยู่ในเรือนทรงกระบอก (barrel) ทำการหมุนอัดหลอม และผสมพลาสติกที่เติมลงมาจากกรวยเติม (hopper) ซึ่งประกอบอยู่ด้านบนกระบอก และดันพลาสติกเหลวออกไปผ่านหัวไดทางด้านหน้า

การอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion moulding)

ท่อที่ออกจากหัวไดจะยังเหลวไม่คงรูป ถ้าทำการหล่อเย็นทันทีจะมีการเปลี่ยนทั้งขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา และความเรียบของผิว จึงจำเป็นต้องมีการบังคับรูปทรงให้คงที่ แล้วจึงทำให้เย็น อุปกรณ์นี้เรียกว่าอุปกรณ์ปรับขนาด (calibrator unit) ซึ่งในหลักการจะมีอยู่สองลักษณะ คือการปรับขนาดภายนอก และการปรับขนาดภายใน แต่ในปัจจุบันนิยมใช้การปรับขนาดภายนอกมากว่า

การอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion moulding)

เมื่อท่อออกมาจากหัวได จะถูกดึงผ่านปลอกปรับขนาด (calibrating sleeve) โดยจะใช้สุญญากาศดูดให้แนบกับปลอกพร้อมทั้งหล่อเย็น ซึ่งจะทำให้ท่อคงรูป มีความกลม และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากับปลอกปรับขนาด หลังจากนั้นท่อจะถูกดึงผ่านถังหล่อเย็นต่อไปจนอุณหภูมิคงรูป

การอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion moulding)

อุปกรณ์ดึงชั้นงาน (Houl-off Equipment) จะอยู่ถัดจากช่วงการหล่อเย็น เพื่อดึงท่อให้วิ่งไปข้างหน้า โดยจะจับท่อและเลื่อนไปด้วยความเร็วคงที่ที่สัมพันธ์กับความเร็วของการ extrusion และเพื่อไม่ให้เป็นรอยที่อุปกรณ์ดึง จึงจำเป็นต้องตั้งแรงกดบนชิ้นงานให้พอดี ในการดึงท่อส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ดึงแบบตีนตะขาบดังรูปข้างบน

การอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion moulding)

เม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตชิ้นงานพลาสติก