ขวดพลาสติก PET และ HDPE คืออะไร

ในปัจจุบันพลาสติกเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามาก ทั้งของเล่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ รวมถึงภาชนะบรรจุสินค้าต่างๆ มากมาย พลาสติกที่นำมาใช้เหล่านี้มีหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ในบรรดาของที่ทำด้วยพลาสติกดังกล่าว พลาสติกเพื่อการ บรรจุหีบห่อ นับว่าได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ทั้งในเชิงการค้า การตลาด และอุตสาหกรรม มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นสูงมาก

ขวดพลาสติก PET และ HDPE คืออะไร

ขวดพลาสติกชนิด PET ย่อมาจาก Polyethylene Terephthalate คือ ขวดใสที่ใส่น้ำดื่ม ซึ่งพลาสติกชนิดนี้สามารถนำมาใช้เป็นขวดน้ำดื่ม กระปุกใส่อาหาร ขวดสบู่ กล่องผลไม้ ขวดพลาสติกชนิด PET จะทนความเป็นกรด สามารถป้องกันการซึมผ่านออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี เราพบเห็นได้จากการนำไปบรรจุน้ำชา น้ำหวาน น้ำอัดลม เป็นต้น

ขวดพลาสติก PET และ HDPE คืออะไร

PET เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอโนเมอร์ (monomer) หลายๆ ตัวซึ่งได้จากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน (esterification) ระหว่าง terephthalic acid (TPA) กับ ethylene glycol (EG หรือ ethanediol) โดยมีน้ำเกิดขึ้นในปฏิกิริยา หรือเกิดจากมอโนเมอร์ ซึ่งได้จากปฏิกิริยาระหว่าง dimethyl terephthalate กับ ethylene glycol โดยมีเมทานอลเกิดขึ้นในปฏิกิริยา ซึ่งสารตั้งต้น ที่ใช้ในการผลิต PET นั้นได้จากอุตสาหกรรมน้ำมัน ทั้งนี้ความบริสุทธิ์ของสารตั้งต้นเป็นสิ่งสำคัญมาก และมีผลต่อคุณภาพของ PET ที่ได้ โดยเฉพาะเมื่อใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร

PET เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท เป็นที่นิยมทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และของใช้ เนื่องจากคุณสมบัติเด่นทางด้านความใสแวววับเป็นประกาย ความปลอดภัยสูง แข็งแรงทนแรงยืด แรงกระแทก แรงเสียดสีได้ดี ไม่เปราะแตกง่าย และเป็นพลาสติกชนิดเดียวที่สามารถรีไซเคิลได้ 100%

ขวดพลาสติก PET และ HDPE คืออะไร

ขวดพลาสติกชนิด HDPE ย่อมาจาก High Density Polyethylene คือ ขวดน้ำดื่มแบบขุ่น หรือขวดน้ำกลั่น มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมี มีลักษณะขุ่น ยืนหยุ่น ผิวไม่มันเงา แข็ง เหนียว ไม่เปราะแตกง่าย ยิ่งมีความหนาแน่นมาก พลาสติกจะยิ่งแข็ง ขุ่นมากขึ้น ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้มากขึ้น ป้องกันความชื้นได้สูง ทนต่อกรด ด่างได้ดี และทนความร้อนได้พอสมควร จึงนำมาทำเป็นขวดน้ำยาทำความสะอาด แกลลอน ขวดแชมพู ขวดน้ำมันเบรก ขวดน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

ขวดพลาสติก PET และ HDPE คืออะไร