ท่อพีวีซี (PVC Pipe) ท่อน้ำประปา ท่อน้ำเกษตร ท่อเดินสายไฟ

ท่อพีวีซี (PVC Pipe) หรือโพลีไวนิลคอลไรด์ (Polyviny Chloride) เป็นพลาสติกหรือเรซิ่นสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง มีความเหนียวยืดหยุ่นต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนความร้อนทนต่อแรงดันน้ำทั้งภายในและภายนอก มีน้ำหนักเบา อีกทั้งทนต่อการกัดกร่อนของกรดหรือต่างได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี และเป็นวัสดุไม่ติดไฟ มีผิวมันเรียบ มีน้ำหนักเบาและมีราคาถูก ท่อพีวีซีมีคุณสมบัติทนต่อการ ออกซิแดนช์และการเสื่อมสภาพได้ จึงทำให้โดยเฉลี่ยนท่อพีวีซีจะมีอายุการใช้งานนานถึง 50 ปี

ท่อพีวีซี (PVC Pipe) ท่อน้ำประปา ท่อน้ำเกษตร ท่อเดินสายไฟ

การแบ่งชนิดของท่อพีวีซีออกตามสีของท่อ

  • ท่อพีวีซีสีฟ้า ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีชั้นการใช้งานที่ 5, 8.5 และ 13.5 โดยตัวเลขที่ระบุ หมายถึงความดันสูงสุดที่กำหนดให้ใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
  • ท่อพีวีซีสีเทา ใช้ระบายน้ำในงานชั่วคราวที่ไม่ต้องรับแรงดันน้ำหรือไม่ต้องการความแข็งแรงของท่อมากนัก ราคาค่อนข้างถูก ท่อพีวีซีสีเทาที่ใช้งานด้านการเกษตรนี้ ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
  • ท่อพีวีซีสีเหลืองและท่อพีวีซีสีขาว นิยมใช้ในงานร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ มีชั้นคุณภาพที่ 1 2 และ 3
ท่อพีวีซี (PVC Pipe) ท่อน้ำประปา ท่อน้ำเกษตร ท่อเดินสายไฟ

การเลือกท่อน้ำชั้นคุณภาพท่อภาพ

  • Class 5 ทนแรงน้ำได้ 5 บาร์ เหมาะสำหรับใช้งานระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล
  • Class 8.5 ทนแรงน้ำได้ 8.5 บาร์ เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
  • Class 13.5 ทนแรงดันน้ำได้ถึง 13.5 บาร์ เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม