ติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Neta V

เดินสายไฟฟ้าทำเป็นวงจรที่ 2 สำหรับที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Wall Charger) รุ่น Neta V พร้อมขอมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU ค่าชาร์จเหลืออยู่หน่วยละ 2.6 บาท